זמן לסיום הצום

2021 / תשפ"ב

שעות
דקות
שניות
לשנה הבאה בירושלים הבנויה!

ירושלים

כניסת הצום: 5:07
יציאת הצום: 19:16

תל אביב

כניסת הצום: 5:09
יציאת הצום: 19:13

חיפה

כניסת הצום: 5:08
יציאת הצום: 19:15

צפת

כניסת הצום: 05:08
יציאת הצום: 19:15

באר שבע

כניסת הצום: 5:09
יציאת הצום: 19:15

בני ברק

כניסת הצום: 5:09
יציאת הצום: 19:14