זמן לסיום הצום

צום תשעה באב

2023 / תשפ"ג

שעות
דקות
שניות
נגמר הצום! <br> לשנה הבאה בירושלים הבנויה!

ירושלים

כניסה: 19:39
יציאה: 20:09

תל אביב

כניסה: 19:41
יציאה: 20:11

חיפה

כניסה : 19:41
יציאה: 20:11

צפת

כניסה: 19:40
יציאה: 20:10

באר שבע

כניסה: 19:40
יציאה: 20:10

בני ברק

כניסה: 19:39
יציאה: 20:09