נפלה עטרת ראשנו
הלוויה של

ר׳ שמואל זאב בן נח צבי מרקוביץ ז״ל

הלוויה תצא מבית ההספד בהר המנוחות
היום יום ג׳
בשעה 8 בערב

Tuesday 1pm Eastern standard time